VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS 2017

Predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez je 8. 9. 2017 izdal Odlok o razpisu volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 48 dne 8. 9. 2017.

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov – so bile v sredo, 22. 11. 2017.

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti – so bile v četrtek, 23. 11. 2017.

IZVOLJENI ČLANI DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKI FUNKCIONALNIH INTERESOV

Predstavniki kulture in športa

Volilni zbor bo 29. marca 2018
Lokacija volilnega zbora:
Linhartova 13, Ljubljana
Ura: 13:00

Delodajalci (predstavniki gospodarskih zbornic in združenj delodajalcev)

Lokacija volilnega zbora: Gospodarska zbornica Slovenije, Poslovna oaza/VII. nadstropje, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Ura: 13:00

Delojemalci (predstavniki reprezentativnih sindikatov)

Lokacija volilnega zbora: Dom sindikatov (sejna dvorana v VI. nadstropju), Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Ura: 13:00

Kmetje (predstavniki poklicnih organizacij kmetov)

Lokacija volilnega zbora: Kmetijsko gozdarska zbornica (dvorana), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
Ura: 13:00

Obrtniki (predstavniki poklicnih organizacij obrtnikov)

Lokacija volilnega zbora: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (velika sejna dvorana), Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Ura: 13:00

Samostojni poklici (predstavniki organizacij samostojnih poklicev, organiziranih za območje države)

Lokacija volilnega zbora: Državna volilna komisija (sejna soba), Slovenska cesta 54/IV. nadstropje, 1000 Ljubljana
Ura: 11:00

Predstavniki univerz, visokih in višjih šol

Lokacija volilnega zbora: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (seminar 4 – klet), Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Ura: 11:00

Predstavniki raziskovalne dejavnosti

Lokacija volilnega zbora: Mestna občina Ljubljana (velika sejna dvorana/I. nadstropje), Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana
Ura: 11:00

Predstavniki za področje zdravstva

Lokacija volilnega zbora: Mestna občina Ljubljana (velika sejna dvorana/pritličje), Trg MDB 7, 1000 Ljubljana
Ura: 13:30

Predstavniki za področje socialnega varstva

Lokacija volilnega zbora: Mestna občina Ljubljana (velika sejna dvorana/pritličje), Linhartova ulica 13, 1000 Ljubljana
Ura: 12:00