VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS 2007

Predsednik Državnega zbora RS dr. France Cukjati je 4. 9. 2007 izdal Odlok o razpisu volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 81 dne 7. 9. 2007.

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov – so bile v sredo, 21. 11. 2007.

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti – so bile v četrtek, 22. 11. 2007.