VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS 2002

Predsednik Državnega zbora RS Borut Pahor je 23. 7. 2002 izdal Odlok o razpisu volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 66 dne 26. 7. 2002.

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov – so bile v sredo, 27. 11. 2002.

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti – so bile v četrtek, 28. 11. 2002.