VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS - NADOMESTNE VOLITVE 2018

Predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan je 13. 9. 2018 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 61 dne 14. 9. 2018. 

Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva – so bile v četrtek, 17. 12. 2018.