VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS - LETO 2020/1 - NADOMESTNE VOLITVE 2020

Predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič  je 20. 4. 2020 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 56 dne 22. 4. 2020.

Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Maribor) – so bile v četrtek, 18. 6. 2020. 

Po podatkih Volilne komisije 7. volilne enote (Maribor) je izžreban naslednji vrstni red potrjenih kandidatur za nadomestnega člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti:

  1. IZTOK PETERIN
  2. ŽELJKO VOGRIN
  3. LEOPOLD HANŽIČ
  4. FRANJO MIHALIČ 
  5. BOŠTJAN MUNDA 

Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Maribor) bodo v četrtek, 18. 6. 2020.