VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS - LETO 2020/2 - NADOMESTNE VOLITVE ČLANA DS 2020 - 6. VE (VELENJE) 2020

Predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič je 17. 8. 2020 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 111/2020 dne 19. 8. 2020.

Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 6. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Velenje) – so bile v četrtek, 15. 10. 2020. 

Po podatkih Volilne komisije 5. volilne enote (Celje) je izžreban naslednji vrstni red potrjenih kandidatur za  nadomestnega člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 6. volilni enoti:

  1. JOŽEF JELEN
  2. JANKO KOPUŠAR
  3. FRANJO NARALOČNIK

Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 6. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Velenje) bodo v četrtek, 15. 10. 2020.