VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS – NADOMESTNE VOLITVE 1997

Predsednik Državnega zbora RS dr. Janez Podobnik je 25. 2. 1997 izdal Odlok o razpisu volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 11 dne 28. 2. 1997.

Nadomestne volitve za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti 8 za območja občin: Ormož, Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij in Lenart – so bile v nedeljo, 20. 4. 1997.

Poročilo o izidu glasovanja si lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1997-01-1495/porocilo-o-izidu-nadomestnih-volitev-clana-drzavnega-sveta?h=Poro%C4%8Dilo%20o%20izidu%20nadomestnih%20volitev%20%C4%8Dlana%20dr%C5%BEavnega%20sveta