VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS - NADOMESTNE VOLITVE 2014

Predsednik Državnega zbora RS Janko Veber je 27. 3. 2014 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 21 dne 28. 3. 2014. 

Nadomestne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v 3. in 6. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov – so bile v četrtek, 29. 5. 2014.