DRŽAVNI ZBOR RS - (PREDČASNE VOLITVE) 2014

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 1. junija 2014 sprejel Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/2014, z dne 1. 6. 2014.

Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije so bile v nedeljo, 13. julija 2014.

Podrobne rezultate predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 2014 si lahko ogledate na povezavi https://dvk-rs.si/arhivi/dz2014/

VOLIVCI ZAČASNO V TUJINI - ZDOMCI

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko glasujejo na dva načina:

  1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (v nadaljevanju: DKP);
  2. po pošti iz tujine.

OBVESTILO MORA DVK PREJETI NAJPOZNEJE 12. JUNIJA 2014 DO 24. URE

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti državni volilni komisiji. Obvestilo, ki je objavljeno: http:// www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf , in sicer na tri načine:

  1. po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
  2. po faksu na številko: 00386 1 43 31 269;
  3. po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.

OBVESTILO MORA OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA PREJETI NAJPOZNEJE 2. JULIJA 2014 DO 24. URE

Obvestilo za glasovanje po pošti je treba poslati na okrajno volilno komisijo ali volilno komisijo volilne enote deset dni pred dnevom glasovanja.

Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi v zavodu, kjer je volivec, ali na spletnem mestu: http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr04_glasovanje_po_posti_slovenija.pdf.