VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2004

Predsednik RS dr. Janez Drnovšek je 22. 3. 2004 sprejel Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 29 dne 26. 3. 2004.

Volitve poslancev iz RS v Evropski parlament so bile v nedeljo, 13. 6. 2004.

Končni izid volitev je dostopen na povezavi: https://www.dvk-rs.si/arhivi/ep2004/