LOKALNE VOLITVE 2014

Predsednik Državnega zbora RS Janko Veber je 24. 6. 2014 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov so bile v nedeljo, 5. 10. 2014. Za izvedbo volitev so skrbele občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Razpis je objavljen v Uradnem listu št. 47 z dne 24. 6. 2014: https://www.uradni-list.si/1/content?id=118014.

Končni izid volitev je dostopen na povezavi: https://dvk-rs.si/arhivi/lv2014/