VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI – OBČINA GROSUPLJE 2015

Državna volilna komisija je razpisala volitve enega člana občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti. Za dan glasovanja je bila določena nedelja, 12. 4. 2015. V zvezi z izvedbo volitev romskega predstavnika v občinskem svetu Občine Grosuplje je Državna volilna komisija 24. 3. 2015 potrdila dve vloženi kandidaturi za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, in sicer kandidaturo:

  • Bruna Brajdiča,
  • Žarka Trplana.