VOLITVE PREDSEDNIKA RS 1992

Predsednik Državnega zbora RS dr. France Bučar je 30. 9. 1992 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 48 dne 3. 10. 1992.

Volitve predsednika republike so bile v nedeljo, 6. 12. 1992.