VOLITVE PREDSEDNIKA RS 1997

Predsednik Državnega zbora RS dr. Janez Podobnik je 12. 9. 1997 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 56 dne 12. 9. 1997.

Volitve predsednika republike so bile v nedeljo, 23. 11. 1997.

Končni izid volitev je dostopen na povezavi: https://www.dvk-rs.si/arhivi/vp1997/