VOLITVE PREDSEDNIKA RS 2002

Predsednik Državnega zbora RS Borut Pahor je 23. 7. 2002 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 66 dne 26. 7. 2002.

Volitve predsednika republike so bile v nedeljo, 10. 11. 2002.

Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico glasovati 1.609.985 volivcev, od tega:

  • 1.609.875 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike in
  • 110 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.

Glasovalo je skupaj 1.160.309 volivcev ali 72,07 % volivcev.

  Število glasov Odstotek glasov
dr. Janez DRNOVŠEK 508.014 44,39 %
dr. Gorazd DREVENŠEK 9.791 0,86 %
Barbara BREZIGAR 352.520 30,80 %
dr. Lev KREFT 25.715 2,25 %
Zmago JELINČIČ PLEMENITI 97.178 8,49 %
Jure Jurček CEKUTA 6.184 0,54 %
dr. Anton BEBLER 21.165 1,85 %
dr. France ARHAR 86.836 7,59 %
dr. Franc BUČAR 37.069 3,24 %

Drugi krog volitev

Na ponovnem glasovanju 01. decembra 2002 je imelo pravico glasovati 1.610.137 volivcev, od tega:

  • 1.610.082 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike in
  • 55 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.

Glasovalo je skupaj 1.052.795 volivcev ali 65,39 % volivcev glede na število volivcev, ki so imeli pravico glasovati.

Na ponovnem glasovanju 01. decembra 2002 je bilo oddanih 1.052.494 glasovnic.

Neveljavnih je bilo 14.275 glasovnic.

Veljavnih glasovnic je bilo 1.038.219 glasovnic.

  Število glasov Odstotek glasov
dr. Janez DRNOVŠEK 586.847 56,52 %
Barbara BREZIGAR 451.372 43,48 %

Končni izid volitev je dostopen na povezavi: https://www.dvk-rs.si/arhivi/vp2002