VOLITVE PREDSEDNIKA RS 2007

Predsednik Državnega zbora RS dr. France Cukjati je 20. 7. 2007 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 65 dne 20. 7. 2007.

Volitve predsednika republike so bile v nedeljo, 21. 10. 2007.

Končni izid volitev je dostopen na povezavi: https://www.dvk-rs.si/arhivi/vp2007/