REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1G) 2021

Državni zbor RS je na seji 25. 5. 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 84/21.

Glasovanje na referendumu se je izvedlo v nedeljo, 11. 7. 2021.

Končni izid glasovanja je dostopen na povezavi: /arhivi/ZV-1G-2021

Udeležba po spolu in starostnih skupinah - ZV-1G

Podatke so zajeli volilni odbori po voliščih na območju Republike Slovenije.
Podatki v tabeli so razvidni po volilnih okrajih, volilnih enotah in za območje za območje Republike Slovenije.

Opomba: Možna so manjša statistična odstopanja.

Udeležba po spolu:

Udeležba po starostnih skupinah:

Udeležba znotraj posamezne starostne skupine:

Zap. št. OVK Sedež volišča OVK
1 1001 UE Jesenice, Cesta železarjev 6 A, Jesenice (avla) OVK Jesenice
2 1002 -1003 Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica (avla) OVK Radovljica 1,2
3 1004 - 1006 Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (avla) OVK Kranj 1,2,3
4 1007 Društvo upokojencev Tržič, Trg svobode 18, Tržič OVK Tržič
5 1008 -1009 Občina Škofja Loka, Mesni trg 15, Škofja Loka OVK Škofja Loka 1,2
6 1010 Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik OVK Kamnik
7 1011 UE Idrija, Študentovska ulica 2, Idrija OVK Idrija
8 2001 UE Tolmin, Tumov drevored 4, Tolmin OVK Tolmin
9 2002 UE Piran, Obala 114 a, Portorož OVK Piran
10 2003 UE Izola, Cesta v Pregavor 3 a, Izola OVK Izola
11 2004 UE Koper, Piranska cesta 2, Koper OVK Koper 1
12 2005 UE Koper, Piranska cesta 2, Koper OVK Koper 2
13 2006 Stara stavba Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana (Medobčinsko društvo invalidov Sežana) OVK Sežana
14 2007 Dom na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica OVK Ilirska Bistrica
15 2008 Kulturni dom Postojna, Gregorčičev drevored 2 a, Postojna (avla) OVK Postojna
16 2009-2010 UE Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica OVK Nova Gorica 1,2
17 2011 UE Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina OVK Ajdovščina
18 3001 UE Cerknica, Cesta 4. maja 24, Cerknica OVK Logatec
19 3002 UE Vrhnika, Stara Vrhnika 1d, Vrhnika OVK Vrhnika
20 3003 - 3011 in 4005 - 4009 UE Ljubljana, Linhartova cesta 13, Ljubljana  
21 4001 Gimnazija Kočevje, Ljubljanska cesta 12, Kočevje (avla) OVK Kočevje
22 4002 UE Ribnica, Gorenjska cesta 9, Ribnica OVK Ribnica-Dobrepolje
23 4003 UE Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje OVK Grosuplje
24 4004 Kulturni dom Ivančna Gorica, Sokolska ulica 4, Ivančna Gorica OVK Ivančna Gorica
25 4010-4011 Domžalski dom, Ljubljanska cesta 58, Domžale OVK Domžale 1,2
26 5001 Gasilski dom Šentjur, Ulica A.M. Slomška 2, Šentjur OVK Šentjur
27 5002-5003 UE Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje OVK Celje 1,2
28 5004-5005 UE Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec OVK Žalec 1,2
29 5006 Upravni center Mozirje, Mozirje, Šmihelska cesta 2 (avla) OVK Mozirje
30 5007-5008 UE Velenje, Rudarska 6a, Velenje (pritličje) OVK Velenje 1,2
31 5009 UE Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, Slovenj Gradec OVK Slovenj Gradec
32 5010 UE Ravne na Koroškem, Čečovje 12 a, Ravne na Koroškem OVK Ravne na Koroškem
33 5011 UE Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi OVK Radlje
34 6001 UE Črnomelj, Zadružna cesta 16, Črnomelj OVK Črnomelj - Metlika
35 6002-6003 UE Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, Novo mesto OVK Novo mesto 1,2
36 6004 Občina Trebnje, Goliev trg 4, Trebnje (sedež Glasila občanov) OVK Trebnje
37 6005 UE Brežice, Cesta prvih borcev 24/a, Brežice OVK Brežice
38 6006 UE Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško OVK Krško
39 6007 UE Sevnica Glavni trg 19 a, Sevnica OVK Sevnica
40 6008 Kulturni center, Trg svobode 6, Laško OVK Laško
41 6009 Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija OVK Litija
42 6010 UE Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje OVK Hrastnik - Trbovlje
43 6011 UE Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi OVK Zagorje
44 7001 Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah OVK Šmarje pri Jelšah
45 7002 UE Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica (sprejemna pisarna za osebe s posebnimi potrebami) OVK Slovenska Bistrica
46 7003 Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice OVK Slovenske Konjice
47 7004 Knjižnica Janka Glazerja Ruše, Falska cesta 18, Ruše OVK Ruše
48 7005-7011 Razstavni salon, Grajska ulica 7, Maribor OVK Maribor 1-7
49 8001 Dvojezična osnovna šola II Lendava (DOŠ II), Ulica heroja Mohorja 1, Lendava OVK Lendava
50 8002 UE Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož OVK Ormož
51 8003 Dom kulture, Prešernova ulica 20, Ljutomer OVK Ljutomer
52 8004-8005 Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota (avla) OVK Murska Sobota 1,2
53 8006 UE Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona OVK Gornja Radgona
54 8007 UE Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart (avla) OVK Lenart
55 8008 KTPC Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri Mariboru OVK Pesnica
56 8009-8011 UE Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj OVK Ptuj 1,2,3