80. SEJA

Sklicana je 80. seja Državne volilne komisije, ki bo opravljena na dopisni način, glasovanje poteka do 31. maja 2024 do 11. ure.

Na dnevnem redu so predlogi sklepov o akreditacijah za opazovanje volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.