DVK RAZPISALA PONOVNE VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA ZA PODROČJE KULTURE IN ŠPORTA

Državna volilna komisija (DVK) je 11. maja 2023 na 59. redni seji razpisala ponovne volitve za člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa. Razpis ponovnih volitev je DVK naložilo Ustavno sodišče RS, ki je ugotovilo, da je bila kandidatura Tomaža Horvata nezakonita, ker ni bil izpolnjen zakonski pogoj poklicnega opravljanja dejavnosti na omenjenem področju. Ustavno sodišče je volitve državnega svetnika - predstavnika na področju kulture in športa razveljavilo zgolj v delu, ki se nanaša na končno glasovanje.

Kot je z odlokom o razpisu ponovnih volitev določila DVK, bodo ponovne volitve člana državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa izvedene v sredo, 31. maja 2023. Elektorji bodo na ponovljenih volitvah odločali o ostalih štirih kandidatih, katerih kandidature niso bile izpodbijane in jih ustavno sodišče ni izločilo.

Za dan razpisa ponovnih volitev, ko bodo začeli teči roki za volilna opravila, je določen ponedeljek, 15. maj 2023. Odlok o razpisu ponovnih volitev člana državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa bo jutri, v petek, 12. maja 2023, objavljen v Uradnem listu RS.

Poleg omenjenega odloka je DVK danes sprejela tudi nov seznam kandidatov za člana državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa in navodilo o izvedbi volilnega zbora, ki bo konec maja.

Odlok o razpisu ponovnih volitev člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa je objavljen v Uradnem listu št. 54/2023 (stran 4842): https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023054.pdf