DVK SPREJELA ZAPISNIK O UGOTOVITVI KONČNEGA IZIDA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITEV

Državna volilna komisija je na 32. redni seji soglasno sprejela zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev poslancev v državni zbor, ki so bile 24. aprila. Zapisnik bo objavljen v Uradnem listu RS, poleg tega pa ga bosta predsednik DVK Peter Golob in direktor DVK Dušan Vučko v nedeljo, 8. maja, predala predsedniku republike Borutu Pahorju.

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja izida volitev poslancev v državni zbor skrbno preverila izide volitev, ki so jih ugotavljale volilne komisije volilnih enot. Pri dodatnem preverjanju izida volitev na državni ravni s strani neodvisne strokovne skupine se je izkazalo, da je v petih volilnih enotah prišlo do spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države. Razdelitev števila mandatov po kandidatnih listah sicer ostaja enaka, spremenilo pa se je šest mandatov, ki se dodelijo kandidatom kandidatnih list v posameznih volilnih enotah. Kot so ugotovili strokovnjaki iz podjetij Intelcom in Genis ter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, so različni računalniški programi pravilno izračunali mandate, ki se dodeljujejo v skladu z 90. in 91. členom Zakona o volitvah v državni zbor, kot tudi število mandatov, ki po 92. in 93. členu tega zakona pripada vsaki izmed kandidatnih list, ki je dosegla volilni prag. Do razhajanj pa je prišlo pri izbiri kandidatov znotraj posameznih list na podlagi 93. člena zakona, kar posledično pomeni spremembo pri izbiri posameznih kandidatov znotraj kandidatnih list.

Več v priponki.