GLASOVANJE NA DOMU LE OB PREDLOŽITVI ZDRAVNIŠKEGA POTRDILA OZ. POTRDILA O IZOLACIJI

Državna volilna komisija (DVK) je na 24. redni seji obravnavala dopise Zdravniške zbornice Slovenije, Katedre za družinsko medicino na ljubljanski medicinski fakulteti in ministrstva za zdravje v zvezi s sklepom DVK, da morajo volivke in volivci vlogi za glasovanje na domu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Kot je odločila DVK, se za zdravniško potrdilo v tem primeru upošteva vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volilec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. V primeru, ko bo vlogo za glasovanje na domu vložil volilec, ki bo v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, pa zadostuje potrdilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji. Potrdilo o bolezni lahko izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ne le osebni zdravnik).

Volilne komisije in volilni odbori niso pristojni za ugotavljanje zdravstvenega stanja volilk in volilcev. Če se želimo izogniti morebitnim zlorabam instituta glasovanja na domu, je zato neizogibno, da volilka oz. volilec vlogi za to obliko glasovanja priloži tudi zdravniško potrdilo. Še zlasti zato, ker zaradi okužb s koronavirusom lahko na aprilskih državnozborskih volitvah pričakujemo večje število tovrstnih vlog, kot običajno, so ocenili člani DVK.

DVK meni, da bi moralo biti zdravniško potrdilo v primeru, ko zanj zaprosijo volilke in volilci, ki želijo glasovati na domu, brezplačno, čeprav Zdravniška zbornica Slovenije temu predlogu nasprotuje.

Več v priponki.