OBVESTILO O 37. SEJI DVK

Člani Državne volilne komisije bodo na 37. seji - v četrtek, 21. julija 2022, ob 13. uri - obravnavali predlog za razrešitev direktorja Službe DVK Dušana Vučka.

Predlog je podal član DVK Drago Zadergal.