POJASNILA GLEDE GLASOVANJA PO POŠTI IZ TUJINE

Volilke in volilci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo med 19. in 24. aprilom v tujini (in se torej ne bodo mogli udeležiti niti predčasnega glasovanja niti rednega glasovanja v nedeljo) in so pravočasno oddali vlogo za glasovanje po pošti iz tujine, bodo prejeli volilno gradivo - bodisi uradno prazno glasovnico bodisi običajno glasovnico - odvisno od tega, katero tujo državo so navedli v vlogi.

Volilkam in volilcem, ki bodo v državah izven Evrope ali pa v Azerbajdžanu, Belorusiji, Gruziji, Moldaviji in Turčiji, je bilo že poslano volilno gradivo z uradno prazno glasovnico. Pri uradni prazni glasovnici mora volilec vpisati ime liste kandidatov, ki nastopa v njegovem volilnem okraju, in/ali ime in priimek kandidata/ke, ki nastopa v njegovem volilnem okraju. K izpolnjeni glasovnici mora priložiti tudi podpisano volilno karto, sicer glasovnica ne bo upoštevana.

Tisti volilci in volilke, ki bodo v času volitev v državah članicah Evropske unije in so pravočasno oddali vlogo za glasovanje po pošti iz tujine, pa bodo prejeli volilno gradivo z glasovnicami, na katerih bodo napisane kandidatne liste ter kandidatke in kandidati, ki nastopajo v njihovem volilnem okraju.

Več v priponki.