LOKALNE VOLITVE 2022

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, so bile v nedeljo, 20. novembra 2022. Drugi krog županskih volitev v tistih občinah, kjer v prvem krogu nihče izmed kandidatk in kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, je bil v nedeljo, 4. decembra 2022.

Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Več: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/