Volitve predsednika RS 2022

V nedeljo, 23. oktobra 2022, bodo v Sloveniji potekale volitve predsednice oz. predsednika republike.

Kandidate/ke za predsednika/co republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Podporo posamezni kandidaturi je mogoče oddati od 22. avgusta do vključno 28. septembra 2022. Dokončni seznam kandidatur bo znan najpozneje 7. oktobra 2022.

VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI (t. i. izseljenci)

 • Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine.
 • Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je tam vzpostavljeno volišče, prav tako pa se jim na naslov prijavljenega stalnega prebivališča v tujini po uradni dolžnosti pošlje volilno gradivo.


IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V SLOVENIJI

 • Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije oz. na t. i. volišču »omnia«. O tem morajo obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja (do vključno 19. 10. 2022). Vlogo za glasovanje na t. i. omnia volišču v Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto ali oddajo vloge brez e-identitete.
 • Diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije v tujini, kjer so izseljenci vpisani v volilne imenike, bodo obveščena o tem, kateri izseljenci bodo glasovali v Sloveniji.
 • Vloga za glasovanje v 1. krogu volitev predsednika republike 2022 - z e-identiteto - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6005
 • Vloga za glasovanje v 1. krogu volitev predsednika republike 2022 - brez e-identitete - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6006


VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V SLOVENIJI, KI SO ZAČASNO V TUJINI (t. i. zdomci)

 • Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine. Za obe obliki glasovanja mora volivec o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja.
 • Vlogo za glasovanje v tujini (bodisi po pošti bodisi na DKP) lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto ali oddajo vloge brez e-identitete.
 • V volilnem imeniku se pri imenu in priimku volivca zdomca naredi oznaka, na kakšen način bo glasoval.
 • Vloga za glasovanje v 2. krogu volitev predsednika republike 2022 - z e-identiteto - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6126
 • Vloga za glasovanje v 2. krogu volitev predsednika republike 2022 - brez e-identitete - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6125


GLASOVANJE IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA (na t. i. omnia volišču)

 • Na t. i. omnia volišču lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oz. bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča, pa tudi izseljenci (volivci s stalnim prebivališčem v tujini), ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji.
 • Volivec, ki želi glasovati na t. i. omnia volišču, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja (do vključno 19. 10. 2022).
 • Vlogo za glasovanje na t. i. omnia volišču lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto ali oddajo vloge brez e-identitete.
 • Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, se na dan glasovanja zglasi na t. i. omnia volišču v okraju, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže identiteto.
 • Vloga za glasovanje v 1. krogu volitev predsednika republike 2022 - z e-identiteto - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6005
 • Vloga za glasovanje v 1. krogu volitev predsednika republike 2022 - brez e-identitete - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6006


GLASOVANJE PO POŠTI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

 •  Po pošti lahko glasujejo:
 • volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, in volivci, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.
 • Če  želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, o tej nameri obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja (do vključno 12. 10. 2022).
 • Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identitetali oddajo vloge brez e-identitete.
 • Volivke in volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 12. 10. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, kjer so vpisani v volilni imenik, najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja (do vključno 17. 10. 2022) in priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). To velja tudi za volivke in volivce, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.
 • Vloga za glasovanje v 1. krogu volitev predsednika republike 2022 - z e-identiteto - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6005
 • Vloga za glasovanje v 1. krogu volitev predsednika republike 2022 - brez e-identitete - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6006


GLASOVANJE PO POŠTI – INVALIDI STALNO


GLASOVANJE NA DOMU

 • Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu in kopijo ustreznega zdravniškega potrdila mora volivec vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja (do vključno 19. 10. 2022). Kot zdravniško potrdilo se upošteva vsaka pisna potrditev zdravnika (e-sporočilo ali drug pisni oz. elektronski dokument), iz katerega izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Zadostuje že kratko elektronsko sporočilo s strani kateregakoli zdravnika, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ni potrebno, da je osebni zdravnik).
 • Vlogo za glasovanje na domu lahko oddajo tudi volivke in volivci, ki so v času pred volitvami v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. V tem primeru zdravniško potrdilo ni potrebno, pač pa mora volivec vlogi predložiti potrdilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji.
 • Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto ali oddajo vloge brez e-identitete.
 • Vloga za glasovanje v 1. krogu volitev predsednika republike 2022 - z e-identiteto - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6005
 • Vloga za glasovanje v 1. krogu volitev predsednika republike 2022 - brez e-identitete - je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6006