Volitve predsednika RS 2022

V nedeljo, 13. novembra 2022, je potekalo ponovno glasovanje na volitvah predsednika oz. predsednice republike (drugi krog volitev). Volivke in volivci so izbirali med Anžetom Logarjem in Natašo Pirc Musar, ki sta v prvem krogu (23. oktobra 2022) prejela največ glasov med sedmimi kandidati.

V drugem krogu predsedniških volitev je Nataša Pirc Musar prejela več kot 53 odstotkov glasov in tako postala prva predsednica republike v zgodovini Slovenije.

Zapisnik o ugotovitvi končnega izida drugega kroga predsedniških volitev je objavljen v Uradnem listu RS, št. 151 z dne 2. 12. 2022: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022151.pdf

Podatki o volilni udeležbi in izidih glasovanja so dostopni na tej povezavi: https://www.dvk-rs.si/arhivi/volitve2022/vp2022/

VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI (t. i. izseljenci)

 • Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine.
 • Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je tam vzpostavljeno volišče, prav tako pa se jim na naslov prijavljenega stalnega prebivališča v tujini po uradni dolžnosti pošlje volilno gradivo.

IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V SLOVENIJI

 • Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije oz. na t. i. volišču »omnia«. O tem morajo obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja. V drugem krogu predsedniških volitev je treba vlogo oddati najpozneje 9. novembra 2022 do 24. ureVlogo za glasovanje na t. i. omnia volišču v Sloveniji lahko volivec izseljenec odda tudi preko spletnega portala eUprava (z e-identiteto ali brez e-identitete).

VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V SLOVENIJI, KI SO ZAČASNO V TUJINI (t. i. zdomci)

 • Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine. Za obe obliki glasovanja so morali volivci o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja
 • Roki za oddajo vloge za glasovanje po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih za volivke in volivce s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini, so se že iztekli.

GLASOVANJE IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA (na t. i. omnia volišču)

 • Na t. i. omnia volišču lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oz. bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča, pa tudi izseljenci (volivci s stalnim prebivališčem v tujini), ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji.
 • Volivec, ki želi glasovati na t. i. omnia volišču, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja (do vključno 9. 11. 2022).
 • Vlogo za glasovanje na t. i. omnia volišču je mogoče oddati tudi preko spletnega portala eUprava (z e-identiteto ali brez e-identitete), najpozneje do 9. 11. 2022 do 24. ure.
 • Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, se na dan glasovanja zglasi na t. i. omnia volišču v okraju, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže identiteto.

GLASOVANJE PO POŠTI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

 • Po pošti lahko glasujejo:
 • volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, in volivci, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.
 • Če  želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, o tej nameri obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja (do vključno 2. 11. 2022).
 • Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko volivec odda tudi spletnega portala eUprava (z e-identiteto ali brez e-identitete).
 • Volivke in volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 2. 11. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, kjer so vpisani v volilni imenik, najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja (do vključno 7. 11. 2022) in priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). To velja tudi za volivke in volivce, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.

GLASOVANJE PO POŠTI – INVALIDI STALNO

 • Invalid lahko po pošti glasuje tudi stalno (na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih), pri čemer mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo. Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko volivec invalid odda preko portala eUprava, ki omogoča: oddajo vloge z e-identiteto ali oddajo vloge brez e-identitete.
 • Za drugi krog volitev predsednika republike je treba vlogo oddati najpozneje 2. 11. 2022 do 24. ure.


GLASOVANJE NA DOMU

 • Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu in kopijo ustreznega zdravniškega potrdila mora volivec vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja (do vključno 9. 11. 2022). Kot zdravniško potrdilo se upošteva vsaka pisna potrditev zdravnika (e-sporočilo ali drug pisni oz. elektronski dokument), iz katerega izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Zadostuje že kratko elektronsko sporočilo s strani kateregakoli zdravnika, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ni potrebno, da je osebni zdravnik).
 • Vlogo za glasovanje na domu lahko oddajo tudi volivke in volivci, ki so v času pred volitvami v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. V tem primeru zdravniško potrdilo ni potrebno, pač pa mora volivec vlogi predložiti potrdilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji.
 • Vlogo za glasovanje na domu je mogoče oddati pristojni okrajni volilni komisiji (kjer je volivec vpisan v volilni imenik) ali pa preko spletnega portala eUprava (z e-identiteto ali brez e-identitete). Rok za oddajo vloge za glasovanje na domu v drugem krogu predsedniških volitev se izteče 9. 11. 2022 ob 24. uri.