REFERENDUM O ARHIVIH 2014

Državni zbor RS je 24. 4. 2014 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014.

Glasovanje na referendumu se je izvedlo v nedeljo, 8. 6. 2014.

Končni izid referenduma: https://www.dvk-rs.si/arhivi/zvdaga2014/