REFERENDUM O ZZZDR-D 2015

Državni zbor RS je na seji 4. 11. 2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 83/2015 z dne 4. 11. 2015.

 

Glasovanje na referendumu se je izvedlo v nedeljo, 20. 12. 2015.

Končni izid referenduma je dostopen na povezavi: https://www.dvk-rs.si/arhivi/zzzdr2015/

Državna volilna komisija  je na 50. seji dne 9. novembra 2015 sprejela naslednja navodila in sklepe:

  • navodilo okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo referenduma,
  • rokovnik za izvedbo opravil, ki so potrebna za izvedbo referenduma,
  • sklep o določitvi meril in kriterijev za določitev višine akontacije finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot,
  • sklep o obliki in vsebini glasovnice,
  • sklep o načinu določitve zaupnikov,
  • sklep o določitvo volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih republike Slovenije za glasovanje na referendumu.