DVK: Če Rusija in Belorusija ne bosta izključeni iz Združenja evropskih volilnih organov ACEEEO, Slovenija ne bo več članica

Državna volilna komisija (DVK) je na 20. redni seji sprejela odločitev, da bo glasovala za izključitev Centralne volilne komisije Ruske federacije in Centralne komisije za volitve in izvedbo republiških referendumov Republike Belorusije iz Združenja evropskih volilnih organov ACEEEO (Association of European Elections Officials). V primeru, da predlog izključitve ne bo sprejet, pa bo DVK izstopila iz tega združenja.

DVK je med drugim sprejela tudi spremembo sklepa o določitvi volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih. Zaradi vojnih razmer v Ukrajini je slovensko veleposlaništvo v Kijevu zaprto, zato tam ne bo volišča za glasovanje na aprilskih volitvah v državni zbor. Tisti slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Ukrajini, ki se bodo pred volitvami uspeli vrniti v Slovenijo, bodo lahko glasovali na t. i. omnia volišču, če bodo pravočasno (do 20. aprila do 24. ure) oddali ustrezno vlogo.  

Več v prilogi.