REFERENDUMI - VLADA, DOLGOTRAJNA OSKRBA IN RTV 2022

V nedeljo, 27. novembra 2022, je potekalo glasovanje na treh zakonodajnih referendumih, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B). Večina volivk in volivcev je glasovala za uveljavitev teh zakonov. 

Poročila o končnem izidu glasovanja so objavljena v Uradnem listu RS št. 157 z dne 16. 12. 2022: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022157.pdf

Podatki o volilni udeležbi in izidih glasovanja so dostopni tukaj: 

https://www.dvk-rs.si/arhivi/volitve2022/referendum-vlada

https://www.dvk-rs.si/arhivi/volitve2022/referendum-oskrba

https://www.dvk-rs.si/arhivi/volitve2022/referendum-rtv

 

 

VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V SLOVENIJI, KI SO ZAČASNO V TUJINI (t. i. zdomci)

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko na referendumih glasujejo na dva načina, in sicer: na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP) v 26 tujih državah, kjer je vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine. Za obe obliki glasovanja mora volivec o tej nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja (do 11. 11. 2022 do 24. ure).

Vlogo lahko volivec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.

V volilnem imeniku se pri imenu in priimku volivca zdomca naredi oznaka, na kakšen način bo glasoval.

VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI (t. i. izseljenci)

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini lahko na referendumih glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine.

Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko brez vsakršne prijave glasujejo na DKP, če je na tam vzpostavljeno volišče. Če želijo glasovati po pošti iz tujine, pa morajo o tej nameri obvesti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja (do 11. 11. 2022 do 24. ure).

Vlogo za glasovanje po pošti iz tujine lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.


IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (na t. i. volišču »omnia«).

Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (do 23. 11. 2022 do 24. ure).

Vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.

GLASOVANJE IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA – t. i. VOLIŠČE »OMNIA«

Volivec, ki želi glasovati na volišču izven okraja stalnega prebivališča, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (do 23. 11. 2022 do 24. ure).

Vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia lahko volivec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.

Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument.

GLASOVANJE PO POŠTI NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo okrajni volilni komisiji, in sicer najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja (16. 11. 2022 do 24. ure). Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja (21. 11. 2022 do 24. ure) lahko vlogo za glasovanje po pošti oddajo volivci, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, ter volivci, ki so nepredvideno sprejeti v bolnišnico, v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali jim je nepredvideno odvzeta prostost ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 16. 11. 2022. Vlogi morajo priložiti ustrezno dokazilo.

Vlogo za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji lahko volivec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.
 

GLASOVANJE NA DOMU ZARADI BOLEZNI

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ali ker so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu volivec sporoči pristojni okrajni volilni komisiji najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (23. 11. 2022 do 24. ure). Vlogi za glasovanje na domu je treba priložiti zdravniško potrdilo ali potrdilo o okužbi s koronavirusom. 

Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.