VOLIŠČE NA VELEPOSLANIŠTVU V MOSKVI BO VENDARLE ODPRTO

Državna volilna komisija je v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve našla rešitev za ponovno odprtje volišča na veleposlaništvu Slovenije v Moskvi. Predvideno je, da bo pooblaščeni predstavnik zunanjega ministrstva volilno gradivo in volilne imenike odnesel v Moskvo in po končanih volitvah prinesel nazaj v Slovenijo (v zapečatenih ovojnicah). Ob tem je treba upoštevati morebitna varnostna tveganja in nepredvidljivost okoliščin v času do izvedbe volitev.

Državna volilna komisija je na današnji seji odobrila vloge za akreditacijo za opazovanje volitev predstavnikom Državne volilne komisije Republike Hrvaške, Centralne volilne komisije Bosne in Hercegovine, Centralne volilne komisije Latvije, Državne volilne komisije Severne Makedonije, Centralne volilne komisije Republike Kosovo in Centralne volilne komisije Gruzije. Poleg tega bodo akreditacije izdane tudi za predstavnike mednarodne neprofitne organizacije West Support Inc. s sedežem v Združenih državah Amerike in za predstavnika mednarodne organizacije Progressive International.

DVK je sprejela tudi navodila za ravnanje članov volilnih odborov, ki bodo na dan volitev obiskovali volilce na domu. Ob obisku volilcev, ki bodo glasovali na domu zaradi okužbe s koronavirusom ali pa zaradi drugih bolezni, morajo člani volilnih odborov nositi ustrezne zaščitne maske in zaščitni vizir.