VOLITVE V DRŽAVNI SVET 2022

Volitve v državni svet bodo 23. in 24. novembra 2022.

Državni svet sestavlja 40 članov, in sicer: 22 predstavnikov lokalnih interesov, 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti.

Izvoljeni so za mandatno dobo petih let na posrednih volitvah v interesnih organizacijah oziroma lokalnih skupnostih, preko predstavnikov (elektorjev) v volilnih telesih.