VOLITVE V DRŽAVNI SVET 2022

Volitve v državni svet so bile 23. in 24. novembra 2022.

Državni svet sestavlja 40 članov, in sicer: 22 predstavnikov lokalnih interesov, 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 2 predstavnika kmetov, en predstavnik obrtnikov, en predstavnik samostojnih poklicev ter 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti (univerz, visokih in višjih šol, vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, zdravstva in socialnega varstva).

Izvoljeni so za mandatno dobo petih let. 

Zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev v državni svet 2022 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 151 z dne 2. 12. 2022: www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022151.pdf